JAVORCA – IZVIR TOLMINKE

  • Dostop do Javorce oziroma cerkvice je po cesti iz Zatolmina, ki se vije po strmih pobočjih nad koriti reke Tolminke in preči številne gorske potoke in manjše slapove. Nedaleč je stalno naseljena domačija Zastenar. Cerkev sv. Duha je bila zgrajena med 1. marcem in 1. novembrom leta 1916, v času bojev na Soški fronti. Zasnoval jo je dunajski arhitekt, tedaj nadporočnik Remigius Geyling, vodja del je bil madžar Geza Jablonsky, zgradili pa so jo prostovoljno vojaki 3. gorske brigade avstro-ogrske vojske. Spominska cerkev je zgrajena pretežno iz lesa: oltar, strop, podporni stebri in stene, v katere so vžgana imena padlih vojakov (bilo naj bi jih 2808[2]). Ob vhodnih vratih je napis Ultra cineres hostium ira non superest (Sovraštvo naj ne sega prek pepela umrlih).

 

  • Tolminka je gorska reka, ki tvori 10 km dolgo dolino. Izvira na več mestih v zatrepu pod Prehodci oziroma ob vznožju gore Osojnice, na nadmorski višini 680 m kot kraški izvir. Zatrep obdaja z ene strani Krnsko pogorje z druge pa Bohinjske gore. Ta to področje so značilni površinski in podzemni kraški pojavi saj geološko podlago tvorijo karbonatne kamnine. Tukaj se nahaja ena najglobjih jam, Pološka jama, na celotnem porečju Tolminke pa je v katastru vpisanih 41 jam in brezen. Tolminka ima več pritokov, katerih izviri imajo praviloma kraške oblike, saj se pojavljajo na stiku med neprepustnimi fliši in narinjenimi prepustnimi dachteinskimi apnenci in dolomiti.
  • Dolžina: 45 Km 
  • Tip: Družinska
  • Čas: 5 h 
  • Stopnja težavnosti: S 0-S 1
  • Kondicija: Nezahtevno

 

Vodena TURA   50€

Vodenje

Vodena TURA na vašem kolesu!

Vodena TURA + E-Bike   75€

Vodenje + RENT

Prepustite se vodenju na naših E-kolesih!